Tag: sdg14

Pagrepaso ng mangingisda at mamamayan sa SDG 14 sa ilalim ng pandemya at krisis pang-ekonomiya

July 9, 2021

Ang mga talakayan sa aktibidad na ito ay pangunahing nakabatay sa balangkas ng Karapatang Mangisda o Fishing Rights, sa kabuuan ay Tunay na Reporma sa Pangisdaan, Sustenableng Pangingisda at Proteksyon ng Marine Environment. Dudulo ito sa Fisherfolk and People’s Agenda for SDG 14, na maglalaman ng kritika sa mga hakbang ng gubyerno, at paninindigan ng mismong sektor, mga advocates at mamamayan.