Tag: SDG 14 in the philippines

People’s Review of SDG 14: Pagrepaso ng Mangingisda at Mamamayan sa SDG 14 sa ilalim ng Pandemya at Krisis Pang-Ekonomiya

November 30, 2021

PART I Partikular sa sektor ng maralitang mangingisda, may ugnay ang SDG 14 o “Life Below Water” o ang “Conservation and sustainable use of oceans, seas and marine resources” o Pag-iingat at sustenableng paggamit ng mga Karagatan at Yamang-dagat. Sa pakikipagtulungan ng mga advocate groups, inorganisa ang mga serye ng aktibidad na may temang: Rebyung […]