Tag: labor day

Just calls for living wages, rights and secure jobs

May 3, 2023

The Council for People’s Development and Governance holds in high esteem the valiant Filipino workers who relentlessly advance the calls and campaigns for decent and sustainable livelihoods throughout the country. On May 1, 2023, various multisectoral groups joined workers in commemorating International Labor Day in the Philippines. The groups have united to call on the […]

Para sa sahod, trabaho, at karapatan sa paggawa: “piliin ang maka-manggagawang kandidato sa Mayo 9”—CPDG

May 1, 2022

Ang kahalagahan ng nakabubuhay, disente, at sustinableng empleyo o trabaho sang-ayon sa Sustainable Development Goal 8 (SDG 8) ay malalim sapagkat kaugnay nito ang iba pang isyung pang-ekonomiya na dinaranas ng mamamayan. Pangunahin dito ang kahirapan at kagutuman. Ang kawalan ng maayos na hanapbuhay, at kawalan ng  kasiguruhan sa trabaho ay hindi lamang pipigil sa pagkamit ng mga target ng SDG 8, kundi pati na rin sa SDG 1 (Pagsugpo sa kahirapan) at SDG 2 (pagsugpo sa kagutuman).