Tag: Genuine Agrarian Reform

Tunay na reporma sa lupa, panawagan pa rin ng magsasaka sa ika-36 taon ng Mendiola Masaker

January 23, 2023

Tatlumpu’t anim (36) na taon na ang nakalilipas nang humantong ang mapayapang protesta sa pagkamatay ng 13 magsasaka sa paanan ng Mendiola. Bitbit ang mithiin para sa tunay na reporma sa lupa, nagmartsa ang mahigit 15,000 magsasaka, manggagawang-bukid, pesante, at mga aktibista noong Enero 22, 1987 sa pag-asang sila at ang kanilang mga panawagan ay diringgin ng dating pangulong Corazon Aquino matapos ng napakahabang panahon sa ilalim ng diktadurya ng rehimen ni Ferdinand Marcos Sr. Taliwas sa inaasahan ang marahas na pagsalubong ng Malacañang.