Tag: ekonomiya

Para sa sahod, trabaho, at karapatan sa paggawa: “piliin ang maka-manggagawang kandidato sa Mayo 9”—CPDG

May 1, 2022

Ang kahalagahan ng nakabubuhay, disente, at sustinableng empleyo o trabaho sang-ayon sa Sustainable Development Goal 8 (SDG 8) ay malalim sapagkat kaugnay nito ang iba pang isyung pang-ekonomiya na dinaranas ng mamamayan. Pangunahin dito ang kahirapan at kagutuman. Ang kawalan ng maayos na hanapbuhay, at kawalan ng  kasiguruhan sa trabaho ay hindi lamang pipigil sa pagkamit ng mga target ng SDG 8, kundi pati na rin sa SDG 1 (Pagsugpo sa kahirapan) at SDG 2 (pagsugpo sa kagutuman).