Tag: community pantries

On Parlade’s Tirades vs Community Pantries

April 22, 2021

Sa halip na siraan ng NTF-ELCAC ang mga community pantries, mas mainam na buwagin na lamang ito at ilagay ang malaki nilang pondo sa mga community pantries.