Tag: children's rights

Payapang pasko at kinabukasan… Pangarap ng mga bata

December 26, 2022

Tinalakay rito ang iba’t ibang karanasan ng mga batang ibinunga ng bigong pangangalaga ng mga nagdaang pamahalaan sa kapakanan ng mga bata at kanilang pamilya.

Children’s rights defenders are not terrorists! Hands-off Lindy Trenilla! — CRC

May 5, 2021

Children’s Rehabilitation Center (CRC) condemns the false accusations and the trumped up charges of frustrated murder and child abuse filed against Lindy Trenilla, a social worker and currently the officer in-charge of Children’s Rehabilitation Center – Southern Mindanao Region Office. Lindy Trenilla is a stalwart child rights worker who devoted her life in upholding and […]