People’s Review of SDG 2 | Binhian, Bungkalan, Bahaginan: Tugon sa Panawagang Tapusin ang Kagutuman

November 30, 2021

MASIPAG with the Philippine Network of Food Security Programmes (PNFSP), Ugnayan ng mga Manggagawa sa Agrikulutra (UMA), Panay Council for People’s Development (PCPD), Samahan at Ugnayan ng mga Konsyumer para sa Ikauunlad ng Bayan (SUKI Network), AGROECOLOGY X, Kilusang Magbubukid ng Pilipinas (KMP) and Sibol ng Agham at Teknolohiya (SIBAT) cordially invite you to the forum People’s Review of SDG 2: “Binhian, Bungkalan, Bahaginan: Tugon sa Panawagang Tapusin ang Kagutuman!” on July 6, 2021, at 2-4PM.

The forum aims to: a) assess the Philippines’ progress in implementation of SDG 2; b) identify major policies and programs hindering the eradication of hunger and malnutrition especially in the context of the COVID-19 pandemic; and c) propose policies and present case studies on people-led food systems addressing the people’s rights for safe, sufficient, accessible and affordable food.