MASIPAG on Department of Agriculture’s National Food Security Summit.

May 18, 2021

Dapat talagang i-boycott ang DA Food Security Summit dahil hindi ito tumutugon sa kagutuman at food insecurity lalo na ng mga magsasaka.

Makakamit lamang  ang food security kung hawak o kontrolado ng mga magsasaka ang binhi, sistema ng produksyon kasama ang lupa. Wakasan ang pamamayani ng corporate control sa binhi at agrikultura ng bansa. -Cris Panerio, MASIPAG National Coordinator